Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
İyiliğe İyilikle Karşılık Vermek

Her bir iyiliği görmek gerektir. Eğer hakiki bir yiğit isen ve senin için yapılan iyilığe iyilikle karşılık vermeyi beceremiyorsan hiç olmazsa iyiliği nankörlükla ödeme. Nankörlüğün iyilikle ödemesi yalnız hakiki mertlere nasiptir. Bir de İyiliğe iyilikle karşılık vermek için pek cesaret lazım değil. Ona göre bir soru işareti çıkıyor – « İyilik için nankörlükla veya kötülükle ödemeği nasıl adlandırabilir ?». . .
Gürcistan coğrafyasında Ahmeta bölgesinin Duisi, Cokolo, Birkiani, Bidzahevi, Omalo v.s. köylerinde Çeçenler oturuyorlar. Gürcistanda bu insanlar Qisti adı ile bilinmektedir. Bu insanlar burada her hangi etnik ve başka bir sıkıntıları çekmeden çoktandır oturuyorlar. Her bir Gürcistan vatandaş gibi onlar da her türlü haklara sahiptirler. Qistler kendi topluluklarında oturup dinini, kültürü ve özgünlüğünü korumaktadırlar.

Yakın tarihi gözden geçirdiğinde Gürcistan tarafından Çeçen milletine defalarca kolaylık gösterilmesini belli oluyor.

1990 -91 yıllarında Gürcistan Cumhurbaşkanı Zviad Gamsahurdia döneminde Gürcistan ile Cohar Dudaev’in iktidarı arasinda yakın bir ilişkiler kuruldu. Gürcistan’ın dönem iktidarın dış politikasının esas yönelimi Kuzey Kavkasya’ydı. Bilhassa bu yönelim Çeçenıstan’a eğilirdi. Bu olgu ise Rusya’yi fazlasıyla hiddetlenirdi. O dönemde Çeçen halkının özgünlük duyguların algılama süreci derinleştiriliyordu. Dolaysıyla hem siyası bakımından hem de perspektivde Rusya Devletini sürece katılmadan dış ülkelerine petrolu ulaştırabilmesi için Çeçen millet Gürcistan’la iyi ilişkiler kurulmasına muhtaç oluyordu. İşte Rusya’dan gelen tehditlere karşın Çeçenlere va Çeçenistan Cumhurbaşkanına en aktif olarak destek veren ülke Gürcistan idı.

Ama Gürcüler tarafından yapıldığı iyiliklerine karşın aldığı sonuç pek güzel olmadı. Çeçenleri aldatarak Abhazyada Rusya tarafından yönelttirdiği savaşında Gürcülere karşı Çeçenleri kör bir silah olarak kullanılmak için bunca iyilikler hiç de mani olamadılar.

Gene belaya uğradığı zaman, Abhazya örneğine karşın, Gürcüler Çeçenlere yardım elini uzattılar. Çeçenistan’da Rusya tarafından “terorizme karşı operasyon” adı altında katliam gerçekleştirildiği zaman kaçınılmaz ölüm korkusuyla kendi evlerıni terk eden Çeçen göçmenlerı Gürcistan halkınca tereddüdsüz olarak barındırıldı. Bu suretle Gürcistan binlerce Çeçenleri gerçek bir ölümünden kurtardı. Bu adım Rusya’dan gelebilecek tehdidiyle büyük bir olasılıkla Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün kayıbını kapsayan kocaman bir risk oluşturulmasısına rağmen atıldı.
Gürcistan Çeçenenlere özen gösterilmesinde ancak bununla sınırlenmedı. Rusya tarafından Çeçen mücahştlerini yok etme sebebiyle Gürcistan toprağında özel harekatının gerçekleştirilmesine engellemek için Gürcistan Hükümeti kendi ellerinde var olan bütün olanakları tamamen kullandı. Gürcistan tarafından Pankisi vadisinde özel harekatını engellemediği takdirde meydana neler gelebileceğini tahmin edilmesi pek zor değil. Özel harekatının sonucu binlerce Çeçenlerin öldürülmesine yol açabilirdi. Rus özel tim tarafından hiç kimseyi ayırmadan savaşçı olup olmadığına bakmadan vahşı bir katliam gerçekleştirilecekti. Yani çöcuk olsun, kadın olsun, ihtiyar olsun öldürülecekti. Bu düşünceyi tasdık etmek için rus helikopterler tarafından Pankisi vadisinin bombalanma olayları da kafi bir delil olarak kabul edinebilir.

Gürcistan kanlı mezhabadan kaçan Çeçen halkını ölümünden kurtarılması için elinden geleni yaptı. Çeçenler onların gerçek dostları kimler olduğunu anladılar. Anladılar ve Çeçenlere bu kadar yardım eden Gürcü dostlarına eskiden ziyan verdiği için çok üzüldüler. Kimseler Çeçenleri kör silah olarak kullanarak Abhazyada Gürcistan’ın aleyhine davranmasını zorladılar. Belki Çeçenler üzüntüleri duydular ancak…

Bugün bazı Çeçen kökenli insanlar ( Kadırov ve adamları) Gürcistan’da Gürcülere karşı yine savaşmaya hazırdır. Rusya’nın sadık kulu olan Çeçenistan başbakanı Ramzan Kadırov bunu defalarca açıkladı. Kadırov bin bir savaşçılarla beraber Abhazya veya Tshinvali bölgelerine gitmek için hazır olduğunu tasdık ediyor. Kadırov Abhazyada ve Tshinvalide kimin çıkarlarını gerçekleştirmeğe çalışacağını anlamak pek zor bir iş olmamalı.

Kadırov kendi hükümdarların sadık kul olduğu için onun tutumunun anlaması mümkündür. Ama Çeçenistan’dan Çeçenlere defalarca yardım ellerini uzatan insanlara karşı hareket edebilen binlerce adamların çıkması inanılmaz bir şeydir. İnanılmaz bir şeydir çünkü Rusya’nın kulu olamıyacaği için başlatılan savaşta binlerce Çeçen yiğit şehit oldu.

Kadırov'un tutumu anlaşılabilir bir pozisyondur. Kendisi konfromist bir ferttir, Çeçenistan’da oturuyor, ama kendi milli çıkarlarına hizmet etmiyor. Ama Rusya’nın hiddetinden kendilerini kurtararak geçici olarak başka bir ülkede oturan Çeçeçlerin tutumunun anlaması pek mümkün değil. Çünkü bilerek yoksa bilmiyerek Rusaya’nın çıkarlarına hizmet etmeğe yine devam ederler.

Gürcistan gibi Türkiye’de Çeçenistandan sürdürülen insanları barındırarak kendi ülkesinde serbestçe yaşamak için çeçen göçmenlere bütün insan hakları verdi. Türkiye tarafından Çeçen etnik birlikleri ile diasporaları kurmak için Çeçenlere her nevi olanaklar sağlandı. Türkiyede başka milletler gibi Abhazyadan göçen Abhaz etnik grupları da oturuyorlar. Onların da kendi dernekleriyle birlikleri var. Ama Abhazlar Çeçenlerden farklı olarak dolaysız olarak Rusya politikasını üretiyorlar.

Abhaz etnik grupları Gürcistan aleyhine hınçla dolu duygularını artık Türkiye’den ekmeye çalışıyorlar. Abhazlar kendi gazetelerinde ve internet sitelerinde gerçek ve dürüst olmayan yazıları ile araştırmaları yayımlamaktadırlar. Bütün bu eylemlerini yönetenlerin kimler olduğunu tespit edilmesi zor iş değil.

Bugünlerde Abhazya’da var olan siyası ve ekonomik süreçleri tamamen Rusya tarafından yönetilmektedir. Bugünlerde Abhazya’da Rusya hükümetinden onay almaksızın her hangi bir karar kabul edilemez. Abhazya fiilen Rusya’nın bölgelerinden birisidir. Hatta Rusya Federasyonunun her kimliğinden farklı olarak Abhazya daha az haklarına sahiptir.

Abhazya iktidarı Rusya Federasyonu özel servisleri tarafından tamamen kontrol edilmektedir. Abhazya iktidarın üyeleri tarafından bağımsız bir düşünceyi açıklaması takdirde bu üyelere yönelik itibardan düşürme hareketleri ve siyasi sahnelerden uzaklaştırılma çabalarını sürdürülmektedir. Rusya özel servisler tarafından Abhazyda kurulan yönetme mekanizmaları Abhazya milletin çıkarlarına uygun olan ekonomik ve siyası yollarına atılan adımlarına yasaklar oluşturulmaktadırlarlar. Abhazlar tamamen Rusya’nın çıkarlarına bağlanıp bu çıkarlarının gerçeklestirme mekanizmaları oluşturuyorlar. Rusya için Abhazya Gürcistan’a yönelik baskılığı sağlayacak bir aygıtı temsil ediyor. Ama Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayan bir durum meydana geldiği takdirde Ruslar bu aygıttan ve Abhazya’ya sağlayan desteklerden elbette reddedecekler.

Tabii ki Rusya iktidarı Abhaz halkının ne kaderini ne özgünlüğünü ne kültürü ne de dili düşünüyor. Rusya Federasyonu Abhazlar tarafından bu değerleri koruması için çekilen sorularla ve gerçeklestililen çabalarıyla hiç de ilgilerini göstermemektedir.

Rusya’nın büyük çabasıyla Abhazya’da Abhazların Ruslaştırılma süreci yaşanmaktadır. Abhazya’da Abhaz dili ancak tek-tük birileri biliyorlar. Abhaz dili bilenler arasında orta yaşlı ve ihtiyarlar vardır. Gençler ise kendi dilini artık tamamen unuttular. Abhazya televizyonu bile kendi yayımlarını aslında rusça yapmaktadır. Abhaz dili ile yapılan yayımları asgarıya düşürülmektedir. Abhazya hükümeti tarafından kansilarya işleri bile rusça yapılmaktadır. Büyük bir tehlike karşısında yalnız lisan değil Abhaz kültürü koruma sorunu da çıkmaktadır.

Abhazların demografi durumu da fecidir. Abhazyada başka millet temsilcilerin sayısı gitgide artırılmaktadır (Ruslar, Ermeniler v. s.). Hâlihazırda Ermenilerin sayısı Abhaz nüfusunun sayısından fazladır. Yakın gelecekte Abhazlar elbette azınlıkta kalacaklar.

Abhazlar demografi krizi giderilmesi için kendi topraklarına muhacirlerin (göçmenler) döndürülmesine çalışıp çabalıyorlar. Fakat bu gerçekleştirilmeyen bir çabadır. Butün uğraşmalarına rağmen göçmenler kendi topraklarına dönmeyi beceremiyorlar. Rusya tarafından Abhazların uğraşlarına karşı büyük engelleri kurulmaktadır. Rusya tarafından göçmenlerin geri dönme sürecini durdurulması için Abhazya hükümetine her türlü baskılar gerçekleştirilmektedir. Rusya’nın dolaylı direktif ve yardımıyla bazı kimseler tarafından Abhazya’ya dönen muhacirler için en kötü şartlar kurularak Abhazya’dan kaçışları zorlanmaktadırlar. Rusya bu siyasetiyle Abhaz nüfüsünün sayısı asgarıya kadar indirmeğe çalışıyor. Böylece Rusya’nın niyeti Abhazya’da Ermenilerin ve Rusların ağırlığına kavuşmasıdır çünkü Rusya hükümeti için Rusların ve Ermenilerin yönetilmesi daha kolay bir iş olacaktır.

Rusya hükümetinin böyle bir niyeti eskiden de vardı. Bu sözleri tasdik etmek için muhacir döneminin hatırlamasi yeterdir. Çarlık Rusya’sı binlerce Abhazları kendi evlerinden savdı. O dönemin Çarlık Rusya’sı Abhazya’dan kaçanların yerlerine Ermenileri yerleştirdi.

Gürcistan aleyhinde Abhaz diasporası yönetimleri tarafından siyaset yapma niyeti anlaşır bir tarzdır. Bu eylemlerin arkasında mali bir menfaatları duruyor. Fakat bu durumda bir soru işareti çıkmaktadır. Rusya’nın megafonlarına çeçen diasporasının destekleme sebebi nedir? Çeçen diasporası rusya politikasını yürütmek için Abhaz Özel diasporalarına neden kendi internet sitelerini kullanma izni veriyor? Hakiki bir Çeçen yiğit tarafından kendi vatanı yerle bir edenlerden para alınması inanılmaz bir şeydir. İşte bu soru cevapsız kalmaktadır. Bunca iyilik ve desteklere karşın Gürcistan ve Çeçenistan’a bu kadar acılarıyla problemleri oluşturanların menfaatlarına desteklenmesi üzüntülü ve anlaşılmayan bir davranıştır.

Son zamanlarda hem ekonomik geliştirme bakımından hem de uluslararası sahasında kendi tutumunu pekiştirilmesinde başarılara ulaşabilen Gürcistan’dan farklı olarak rusya askeri makinesiyle yerle bir olan Çeçenistan onlarca yıllar süre içinde kendi eski pozisyonları iade edemez. Bilhassa Rusya’nın siyası bir iradesi olmadiği için bu mümkün değil.

Ne var ki, gelecekte Çeçen halk huzurluğa kavuşarak tahribatları inşaatı başlayabileceği zaman Gürcistan gene onun yanında durup kalkınma yoluna çıkan dost çeçen halka mütlaka yardımla kolaylık gösterecek. Ama evvelce hem Gürcüler hem de Çeçenler yiğit ve dostluk duyguları koruyarak her zaman iyiliği iyilikle ödemelidirler.


Zelimhan Guchinguo

 

Kaynak:http://www.cecenonline.com/tr/devam.asp?yid=24

 

 

Okunma Sayısı:  2847