Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Türkiye-Gürcistan Siyasi İlişkileri

Türkiye, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından Gürcistan’ın bağımsızlığını tanımış ve bu ülkeyle yakın ortaklık ilişkileri tesis etmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler dostluk ve işbirliği temelinde gelişmektedir.Türkiye, Gürcistan’la arasında mevcut ortaklık ilişkilerinin korunmasına büyük önem atfetmekte ve ikili ilişkilerin her alanda karşılıklı saygı temelinde daha da geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.Türkiye-Gürcistan ikili ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından, ticaret hacminin 2008 yılı verileriyle 1.5 milyar ABD Doları tutarına ulaşması, iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine yapacakları ve 90 günü aşmayacak turistik seyahatlerinde vize muafiyeti bulunması ve Gürcistan’daki bir havalimanının (Batum) iki ülke tarafından ortaklaşa kullanılması gibi örnekler verilebilir. Diğer taraftan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki işbirliği sadece ikili planda değil, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi gibi bölgesel işbirlikleri aracılığıyla da sürdürülmektedir.
Türkiye, Stalin döneminde Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden göçe zorlanan Ahıska Türklerinin, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi yükümlülükleri çerçevesinde, atayurtlarına dönüşleri hususunda da Gürcistan’la işbirliğine değer vermektedir. Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına önem vermektedir. Gürcistan’ın istikrara ve refaha kavuşmasına yönelik politikamız, sözkonusu ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından bu yana değişmemiştir. Türkiye, Gürcistan’a bağımsızlığından beri ekonomik ve siyasi planlarda destek sağlamayı sürdürmektedir.

 
Abhazya ve Güney Osetya ihtilafları, bölgesel barış ve istikrarın önündeki en önemli engeller arasında yer almaktadırlar. Türkiye bu ihtilafların, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yollarla çözümlenmeleri gerektiğine inanmaktadır. Kafkas kökenli çok sayıda Türk vatandaşının varlığı, bu ihtilafları Türkiye yönünden daha da önemli kılmaktadır. Bu itibarla bugüne kadar özellikle Abhazya ihtilafının çözümü yönünde aktif tutum alınmış, bu çerçevede örneğin 7-9 Haziran 1999’da Türkiye’nin evsahipliğinde İstanbul’da yapılan bir konferansta taraflar biraraya getirilmiştir. Talep olduğu takdirde Türkiye bu konuda tarafların beklentileri doğrultusunda yeniden rol oynamaya hazırdır.
Türkiye, öte yandan, Güney Osetya bölgesinin sosyo-ekonomik altyapısının geliştirilmesi amacıyla AGİT çerçevesinde yürütülen projelere de katkı sağlamıştır. Türkiye, Ağustos 2008’de Gürcistan ile RF arasında yaşanan gerginliği endişeyle izlemiş, sorunların diyalog yoluyla, güce başvurulmaksızın ve ülkelerin toprak bütünlükleri esasında çözümlenmesi yönündeki tutumunu her vesileyle ortaya koymuştur.
Türkiye bu dönemde, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin tesisi amacıyla Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu (KİİP) önerisini geliştirmiş ve bu yönde bölge ülkeleriyle yoğun diplomasi temasları sürdürmüştür. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan temasları da yoğunluk kazanmıştır. Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız, bölge turlarının bir ayağı olarak 14 Ağustos 2008’de Tiflis’i ziyaret etmiş, bilahare dönemin Gürcistan Dışişleri Bakanı Tkeshelashvili 31 Ağustos 2008’de, dönemin Gürcistan Başbakanı Gurgenidze ise 5 Eylül 2008’de Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.Öte yandan dönemin Gürcistan Başbakanı Mgaloblişvili, 23-24 Aralık 2008 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Sayın Başbakanımız ise Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonu tamamlanan Türkiye kesiminin açılış törenine katılmak üzere 5 Mart 2009’da Batum’a gitmiş ve Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’yle görüşmüştür. Türkiye’nin Tiflis’te Büyükelçiliği ve Batum’da Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Gürcistan’ın ise Ankara’da Büyükelçiliği, İstanbul ve Trabzon’da ise Başkonsoloslukları vardır.

 

Kaynak:http://www.mfa.gov.tr/turkiye-gurcistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa


 

 

Okunma Sayısı:  2790