Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Yusuf Ziya Paşa
24.09.2009 

Padişah III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde iki defa sadrazamlık yapmış, gürcü asıllı Osmanlı vezirlerindendir. Doğum tarihi bilinmiyor. Kazasker İbrahim Bey ve Ispanakçı Mustafa Paşa’nın dairelerinde eğitim gördü. Halil Hamit Paşa’ya mühürdarlık ve silahtarlık yaptı. Maden Eminliği görevine getirildi ve vezirlik rütbesi aldı. 1793’de Diyarbakır, 1794’te Erzurum, 1796’da Çıldır ve Trabzon valisi oldu. 20 Ağustos 1798’de sadrazam oldu.  Yusuf Ziya Paşa sadrazamlığa getirildiği dönemde, Napolyon Bonaparte yönetimindeki Fransa Mısır’ı işgal etmişti.  Yusuf Ziya Paşa, ilk icraat olarak, Fransa aleyhine İngiltere ve Rusya ile bir anlaşma yaptı.  Bu anlaşma gereği 1799’da ortak hareket eden Osmanlı ve Rus donanması Akdeniz’e sefere çıktı, Korfu ve Çuka adaları savaşla, bunlara bağlı diğer adalarında teslim olunmasıyla bu adalar alındı. Ayrıca Tepedelenli Ali Paşa tarafından da Delvine yakınlarında Fransız ordusu bozguna uğratıldı,  Preveze, Parga ve diğer adalarda ele geçirildi.  Cezayir-i Seb’a olarak anılan bu adalarda yeni bir cumhuriyet kurularak, üç yılda bir yetmiş bin kuruş ödemek şartıyla Osmanlı İmparatorluğuna bağlandı.  Adriyatik kıyısındaki dört kale Osmanlılara bağlandı. Yusuf Ziya Paşa serdar-ı Ekrem olarak ordunun başında 1799’da Fransız işgalindeki Mısır’a sefer düzenledi. Yusuf Ziya Paşa ve Kaptanı Derya Gürcü Küçük Hüseyin Paşa’nın komutasındaki Osmanlı Ordusu 1801 Mayıs ayında yapılan savaşta Fransızları yenerek Mısır’ı geri aldı.  Yusuf Paşa 1805’te sadrazamlıktan istafa etti.  Beylerbeyindeki sarayında inzivaya çekilen Paşa, daha sonra Trabzon Valisi Tayyar Mahmut Paşa’nın isyan harekâtı başlatması üzerine Trabzon valisi oldu. Sonrasında Erzurum valisi ve 1808’de Doğu Başkomutanı (Şark Seraskeri) olmuş, emrine Diyarbakır, Sivas, Karahisar, Malatya, Maraş, Çorum ve Musul askerleriyle bütün vali, mirimiranlar ve ayanlar verilmiştir. Sultan III. Selim’in son zamanlarında Ruslara karşı Ahılkelek ve civarında büyük başarılar elde eden Yusuf Paşa, III. Selim’in tahtan indirilmesi üzerine nasıl hareket edeceğini bilemediğinden aynı başarıları devam ettiremedi.  Bu görevinden sonra Bağdat, Basra, Karaman ve Halep valiliğine tayin edildi. Yusuf Ziya Paşa, Halep valisi iken 1809’da Padişah II. Mahmut tarafından ikinci defa Sadrazamlık görevine getirildi. Bu dönemde Rusların Osmanlı topraklarına doğru ilerlemeleri üzerine serdar-ı Ekrem olarak orduy-u hümayun ile Rumeliye geçti.  2 yıl kadar Rumeli’de Ruslar’a karşı mücadele veren Yusuf Ziya Paşa, savaş devam ederken 1811’de Sadrazamlık görevinden alındı ve yerine Laz Ahmet Paşa tayin getirildi.  Sadrazamlıktan alındıktan sonra uhdesinde bulunan maden eminliği görevi de alınmış, malları müsadere edildi,  önce Dimetoka ve sonrada Rodos adasına gönderildi. 1815 senesinde vezirlik rütbesi geri verildi ve Eğriboz ile Karlı-ili Muhafızlığına,  1817’de Sakız valiliğine tayin edildi.  1819 senesinde vefat etti ve Sakız Şeyh İlyas Türbesine defnedildi.                                                      
Yusuf ziya paşa, kültürlü ve tarih biliminden anlayan, şair, yazar, çalışkan bir devlet adamıdır. Çok aydın ve muktedir bir devlet adamı olmasına rağmen eşi Aişe hanıma büyük bağımlığı ile tanınır. Cirit oynarken gözlerinden birini kaybetmiş, tek gözünün görmemesi nedeniyle de Kör Ziya Paşa olarak ta tanınır.
İstanbul Çengelköy, Havuz başında eşinin adına bir çeşme yaptırdı. Ayrıca Yusuf Ziya Paşa maden eminliği görevinde iken Elazığ Keban’da Kallar mahallesinde bir cami, medrese ve kütüphane ve tekke, ayrıca 1797 senesinde Kürt mahallesinde gayet zarif, güzel ve kıymetli bir cami yaptırdı.  Eşi Ayşe Hanım tarafından, Havuzbaşında, Beylerbeyi Rüştiye Mektebi yanında bir çeşme yaptırıldı.

 

"Osmanlı Gürcüleri" adlı çalışmamızdan alınmıştır.

 

Okunma Sayısı:  4976
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 145
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15690
 Bu Sene Toplam 61466
 Ortalama Ziyaretci 808
 Toplam Ziyaretcimiz 3526792
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.