Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Ali Rıza Paşa
14.08.2009 

Gürcistan’ın önde gelen ailelerinden ve  Sefer Paşa’nın torunlarından Mehmet Medet Bey’in oğludur. 1854 senesinde Livane kasabasında doğdu.  1881’de Mühendishane-i Berri Hümayun’dan mezun oldu. Eğitimine Almanya’da devam etti. Almanya dönüşü kolağası rütbesi ile Hassa Topçu Alayları ve Topçu Okulu öğretmenliğine atandı.1894’de mirliva rütbesi ile Yunan Hududu Topçu Komutanlığına atandı. Yunan Savaşında gösterdiği hizmetlerden dolayı seyf-i iftihar ve birinci rütbeden mecidi nişanı ile taltif edildi. Savaş sonrasında rütbesi ferikliğe yükseltildi. 1896’da Karadeniz Boğazı ve Çatalca hattının tahkimi ile görevlendirildi. 1897’de topçuluk üzerine incelemelerde bulunmak üzere Avrupa’ya gönderildi. Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa’da top fabrikaları ve üretimi üzerinde araştırmalar yaptı. 1903’te ikinci defa Karadeniz Boğazının tahkimi ile görevlendirildi ve rütbesi birinci ferikliğe yükseltildi. İki sene içerisinde dokuz sahil bataryası inşa ettirdi. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Tophane ve Umum Mekatibi Askeriye Nazırlığına ve Harbiye Nezareti vekilliğine tayin oldu. Kamil Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı yaptı. 31 Mart Vakasında Meclis-i Mebusan önünde suikaste uğradı.  Ali Rıza Paşa, 1911 İtalya harbinde Çanakkale umum kumandanlığı, 1912 Balkan harbinde Çatalca kumandanlığı yaptı. 1919’da Meclis-i Hassa Vükela, 1920 senesinde ayan Meclisi birinci reis vekili oldu. 1920’de Yıldız Sarayında toplanan son Saltanat şurasında Sevr Anlaşması’nın kabulü için çekimser oy kullandı.  İstiklal Harbini desteklemesine rağmen son yıllarındaki rahatsızlığından dolayı İstiklal Savaşına katılamadı.   1921’de Üsküdar’daki konağında vefat etti.  Kabri Fatih Camii Haziresindedir. Topçuluk üzerine çok sayıda eser yazmıştır.

 

Murat Kasap'ın Osmanlı Gürcüleri adlı çalışmasından alınmıştır.

 

 

 

 

Okunma Sayısı:  6833
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 1038
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15785
 Bu Sene Toplam 46909
 Ortalama Ziyaretci 819
 Toplam Ziyaretcimiz 3847761
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.