Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Halil Rifat Paşa
28.04.2009 

Padişah 2. Mahmut ve Abdülmecit zamanlarında Seraskerlik, Kaptan-ı Deryalık ve Tophane Müşirliği yapmış olan gürcü asıllı Osmanlı devlet adamlarındandır. Hüsrev Paşa’nın konağında eğitim görmüştür. Hüsrev Paşa’nın güvenini kazanarak önce mühürdarı sonrasında ise hazinedarı olmuştur. 1827 tarihinde mir-i miranlık rütbesi ile Niğde mutasarrıflığına tayin edilmiş ve bu görevine Kırşehir ve Beyşehir mıntıkaları da ilave edilmiştir. Rus muharebelerinin başlaması üzerine İstanbul’da serasker kaymakamlığına getirilmiş ve Mevkib-i hümayunun asakir-i mansure ve liva-i şerif kaymakamlığı vazifeleri görevini yapmıştır.
Bu savaşın Osmanlı aleyhine ilerlemesi üzerine 1829’da Rusyaya elçi olarak gönderilmiştir. Rusya’dan döndükten 1829 senesinde Kaptan-ı Derya olmuştur. Bu görevinde donanma personeli üzerinde bazı ıslahatlarda bulunmuştur. Özellikle donanma personelini gençleştirmeye çalışmıştır. Sefer dışında donanmanın talim ve eğitimi ile ilgilenecek bir heyet meydana getirmiştir. 1831 senesinde Akdeniz’de Yunanistan’a verilen adaları tespit etmek üzere bir deniz seferi düzenlemiştir. 1832’de Doğu Akdeniz sahillerine bir sefer düzenlemiştir. 1836’da Serasker tayin edilmiştir.   1839’da Ticaret Nazırlığına getirilmiştir. 1842’de meclis-i vala azası, aynı sene içerisinde Meclis-i Vala reisi olmuştur. 1843’de ikinci defa Kaptan-ı Deryalığa tayin edilmiştir. Bu dönemde Bahriye Meclisinin oluşmasıyla ilgilenmiş ve bu kurumun donanmaya faydalı olacak bir şekilde çalışması için gayret sarf etmiştir. 1845 senesinde Trabzon valiliğine tayin edilmiştir. 1847’de Mecalis-i Aliyeye memur edilmiştir. 1847’de 3. defa Kaptanı Deryalığı getirilmiştir. 1848–1854 seneleri arasında Aydın, Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Bursa valilikleri görevinde bulunmuştur.  1854–1855 arasında 4. defa Kaptan-ı Deryalık görevini yürütmüştür. 1860 senesinde vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan’da kendi adını taşıyan türbesindedir.
Halil Rifat Paşa, Sultan 2. Mahmut’un kızı Saliha Sultan ile evlenerek Osmanlı Sarayına damat olmuştur. Saliha Sultan ile olan evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olmuştur. Oğlu Abdülhamit Bey, küçük yaşta vefat etmiş, kızı Ayşe Sıdıka Hanım, Server Paşa ile evlenmiştir. Halil Rifat Paşa’nın diğer hanımından olan Mahmut Celaleddin Paşa’da Sultan 2.Abdülhamit’in kız kardeşi olan Seniha Sultan ile evlenmiştir. Ünlü edebiyatçılardan Prens Sebahattin Bey, Halil Rifat Paşa’nın torunu, Damat Mahmut Celaleddin Paşa’nın oğludur.

 

 

 

"Osmanlı Gürcüleri" adlı çalışmamızdan özetlenmiştir.

 

Okunma Sayısı:  5687
Yazıyı Kaleme Alan :  admin
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 125
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 125
 Bu Sene Toplam 300511
 Ortalama Ziyaretci 828
 Toplam Ziyaretcimiz 4101363
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.