Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Bezmi Alem Valide Sultan
19.03.2009 

Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Gürcü asıllıdır. Sarayda eğitim gördükten sonra Sultan 2. Mahmut ile evlenmiştir. 25 Nisan 1823’de Abdülmecit Hanı dünyaya getirmiştir. 2. Mahmut’un vefatından sonra yerine 16. yaşındaki oğlu Abdülmecit padişah olmuştur. Bezmi Alem’de oğlunun padişah olması ile 30 Haziran 1839’da Valide Sultan olmuştur.  Sultan Abdülmecit’in henüz çocuk denecek bir yaşta tahta çıkması ve devlet işlerinde tecrübesiz oluşu, annesinin devlet ve hükümet işlerinde bizzat yol gösterici ve müessir rol oynamasına yol açmıştır.  Valide Sultan hemen bütün hayatı boyunca bu rolünü başarı ile yerine getirmiş,  Padişahın memleket içindeki seyahatleri sırasında saray ve devlet işleriyle ilgilenmiş, gerektiğinde devlet ve hükümet erkânına emirler vermiş,  hatta resmikabul ve ziyafetler düzenlemiştir. Valide sultan yakalanmış olduğu amansız hastalık sonucunda 3 Mayıs 1853 günü Beşiktaş Sarayında vefat etmiştir.
Padişah Abdülmecit annesinin ölümüne çok üzülmüştür. Onun için muazzam bir cenaze töreni düzenletmiştir. Annesini Cağoloğlu Divan yolundaki babasının türbesine gömdürmüştür.   Annesini adına, çok yüksek meblağlı bir parayı,  Enderun halkına, hocalara, imamlara ve fakir halka dağıtmıştır.
Bezmi alem Valide Sultan akıllı, tedbirli, şefkatli ve cömert bir kadın, dünyevi hırs ve gösterişlerinden kendini alıkoymaya muvaffak olmuş seçkin bir kimse idi. Bu özellikleriyle, Osmanlı tarihinde birtakım entrika ve desiseler yüzünden birçok fecaate sebep olan bazı kadınlardan tamamen ayrı bir şahsiyete sahipti. Oğlu Abdülmecit’in israf ve gösteriş iptilasına bir ölçüde engel olabilmiş, gerektiğinde devlet işlerinde kendisine yardımcı olmuş, fakat mevkiini hiçbir zaman kötüye kullanmamıştır. Oğlunun padişahlığı sırasında devletin kendisine tahsis etmiş olduğu maaş ve diğer gelirleri fakirleri doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek, rahmet ve şükranla anılmasına vesile olacak pek çok hayır eseri yaptırmak yolunda sarf etmiştir.  Bu arada tarikat erbabını gözetmeyi, tekke ve dergâhlara büyük ölçüde bağışlarda bulunmayı da ihmal etmemiştir. Bizzat mahalle aralarında dolaşarak fakire muhtaçlara yardım elini uzatması, yetim ve kimsesiz kızları evlendirmesi, borcunu ödemeye gücü yetmeyenlere ve hapse düşmüş kimselere çeşitli mali ve nakdi yardımlarda bulunması ince ruhlu, şefkat ve merhamet sahibi olduğunu gösterir. Son dönem Osmanlı sarayının en saygıdeğer Valide Sultanı kabul edilmiştir. 
Bezmialem Valide Sultan ülkenin çeşitli yerlerinde pek çok hayır eseri ve vakıf meydana getirmiş, bunların devamlılığına sağlamak maksadıyla da gelir getiren çok sayıda emlak ve “nüküd-i mevkufe” bırakmıştır. Ayrıca harap olmuş veya tamamen ortadan kalkmış pek çok eseri de tamir ve ihya etmiştir.
Gurebay-ı Müslimin hastanesi (Vakıf Gureba Hastanesi),Mekke’deki Gurebayı müslimin Hastanesi,Darülmaarif (Valide Mektebi),Bezmialem Valide Mektebi, Bezmialem Sıbyan Mektebi, Dolmabahçe Camii, Vakıf Gureba Cami, Galata Köprüsü, Maçka’da Valide Çeşmesi, Silivrikapı Uzunyusuf Mahallesinde Bezmialem Çeşmesi, Sultanahmette Üçler Çeşmesi,  Topkapı’da Bezmialem Çeşmesi, Gureba-yı Müslimin hastanesi Çeşmesi,Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde Bezmialem Çeşmesi ,Tarabya’da Bezmialem Çeşmesi, Alibeyköyü’nde Bezmialem Çeşmesi, Silivrikapı’da Abdullah Ağa- Bezmialem Çeşmesi, Kasımpaşa’da Bezmialem Çeşmesi, Galata Kulesi yakınında Bereketzade Çeşmesi,Medine’de Bezmialem sebili, Kerbela’da Bezmialem Sebili yaptırmış olduğu başlıca eserleridir.

Bunlardan başka Bezmialem Valide Sultan’ın İstanbul’da ve ülkenin çeşitli yerlerinde tamir ve vakfetmiş olduğu pek çok hayratı mevcuttur. Bunlar arasında Terkos gölü ve civarı, yüzlerce dönüm arazi, çiftlikler ve köyler, dükkanlar, hanlar, değirmenler, evler vb. zengin gelirli emlak ile muhtelif vakıflara ve hizmetlere sarfedilmek üzere tahsis etmiş olduğu büyük meblağda nükud-ı mevkufe sayılabilir. Valide Sultan, Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara ile İstanbul’daki Ebu Eyüp el-Ensari Vakfına da çeşitli hizmetler götürmüş ve değerli bağışlarda bulunmuştur.

 

 

Okunma Sayısı:  7712
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 122
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 122
 Bu Sene Toplam 300508
 Ortalama Ziyaretci 828
 Toplam Ziyaretcimiz 4101360
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.