Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Mihrişah Valide Sultan
18.03.2009 

Gürcü asıllı olan Mihrişah Valide Sultan Osmanlı Padişahlarından 3. Mustafa’nın eşi ve Padişah 3. Selim ile Şah Sultan’ın annesidir. Oğlu 3. Selim padişah olunca geleneksel valide sultan alayı düzenlenmiştir.  Mihrişah Sultan için çok görkemli bir valide sultan alayı düzenlenmiştir. Eski saraydan tahtırevanla çıkan valide sultan, divan yolunun iki yanında sıralanan yeniçeriler tarafından selamlanmış, divan çavuşları mücevvezli olarak alayın önünde yürümüşler, bunların arkasında valide kethüdası Mahmut bey, paşalı kavuğu, bol yenli kürkü, elinde asası ile yer almıştır. Daha geride iki tarafta baltacılar ve darüssaade ağası gelmiştir. Alay Bab-ı Hümayundan girmiş ve has fırın önünde bekleyen Padişah 3. Selim üç kez annesini temenna eylemiş ve tahtırevanın perdesinde annesinin elini öpmüştür. Padişah harem kapısına kadar yanında yürümüştür. Ertesi gün bir hattı hümayunla, mehdiyi ulyay-ı saltanatın (valide sultanın) sarayı onurlandırdığı sadrazama bildirilmiştir. Mihrişah Sultan, iyilikseverliği ve hayırseverliği ile ön plana çıkmıştır.  Yönetim işlerinde müdahalesi olmamıştır. Osmanlı valide sultanları arasında İstanbul’da en fazla hayır eseri bulunanların ilk sırasında yer almıştır. 
Mihrişah Valide Sultan, döneminde incelik ve zerafet örneği olmuştur.  Güzelliği ve kibarlığı ile döneminin şairleri üzerinde silinmez bir tesir bırakmıştır. Valide Sultan olduktan sonra şair Münif Efendi tarafından şu beyitler söylenmiştir;
Mihr-i Şah kadın o hurşid-i kamer kevkebim,
Pertev-i şanı kılar gam kede-i alemi şen
Mihr-i ülya ki edüp Refet-i temhid-i surur
Kimsenin tıflı dil-i derd ile kalmaz şiven

Ayrıca Sultan 3. Selim’in melek kadar güzel yüzünün çizgileri ile koyu kumral saçının rengini annesinden aldığı söylenmektedir. Padişah 3. Selim annesine karşı daima büyük bir saygı ve sevgi içerisinde olmuştur. Dindar bir kadın olan Mihrişah valide Sultan, oğlu 3. Selim gibi Mevlevi tarikatına bağlanmıştır. İstanbul’un Eyüp semtini beğenen ve yaz aylarını çoğunlukla kızı Şahsultan’ın Eyüp’deki sahilhanesinde geçiren Mihrişah Sultan’ın Eyüp’te türbesi, medresesi, kütüphanesi ve bir imarethanesi vardır.  Mihrişah Valide Sultan,  Kasımpaşa mevlevihanesini onartmış, Levent çiftliğindeki kışlanın avlusunda cami,  çeşme ve sıbyan mektebi, Hasköy’deki Lağımcılar Kışla camisini yaptırmıştır. Ayrıca Halıcıoğlunda kendi adına bir cami yaptırtmıştır. Bu hayır eserlerin yapımında oğlu sultan selim’in pek yakın ilgisini gördüğünden bu eserler, kaynaklarda bazen Sultan Selimin adına, bazen de annesinin adına yaptırdığı eserler gibi tanıtılmıştır. Valide sultan’ın meydana getirdiği vakıflar, daha sonra, Sultan 3. Mustafa ailesi vakıfları gibi birleştirilerek, yani Laleli, Sultan Selim-i Cedid ve Mihrişah Valide vakıfları bir araya toplanarak Darphane Eminlerinin nezaretine bağlanmıştır. Eyüp Camii içerisindeki kütüphanesi, 1924 senesinde Hüsrev Paşa kütüphanesine taşınmıştır.  Valide Sultan 16 Ekim 1805’de Topkapı Sarayı’nda vefat etmiştir. Cenazesi büyük bir törenle, Edirnekapı’dan Eyüb Sultan’da götürülerek imareti yanındaki türbesine gömülmüştür.
Eyüp Camii’nin hemen arkasındaki Mihrişah Sultan İmareti, Osmanlı’dan günümüze yoksul ve kimsesizlere aş çıkarmaya devam etmektedir. Günümüzde imarethanede 500 kişiye yemek çıkarılmaktadır.


 

 

Okunma Sayısı:  3144
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 107
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15652
 Bu Sene Toplam 61428
 Ortalama Ziyaretci 808
 Toplam Ziyaretcimiz 3526754
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.