Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Prens Sebahattin Bey
02.03.2009 

1879 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Sabahattindir. Bahriye Nazırlarından Gürcü Halil Rifat Paşa'nın torunu ve Mahmut Celaleddin Paşa'nın oğludur. Annesi Sultan Abdülmecit’in kızı ve Sultan 2.Abdülhamit’in kızkardeşi Seniha Sultan’dır. Anne tarafından padişah torunu olduğu için Prens ünvanıyla anılmıştır. Dönemin ünlü şahsiyetlerinden Osmanlı, Arab ve Fars edebiyatı dersleri görmüş, ayrıca Avrupalı özel hocalardan da eğitim görmüştür. 1899’da  babası Mahmut Celaleddin Paşa ve kardeşi Lütfullah Bey ile Avrupa’ya geçmişlerdir. Bir müddet Mısır’da kalmışlar, daha sonra Paris’e yerleşmişlerdir. Avrupa’da bulunan Türk aydınlarını bir araya getirmek için çalışmış, 1900’de Umum Osmanlı Vatandaşları adlı bir beyanname yayınlamıştır. 1902’de Jön Türk kongresini düzenlemiş yaşanan görüş ayrılığı sonrasında Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyetini kurmuştur. Meşveret ve Terakki dergisinde görüşleri yayınlanmıştır. Ademi Merkeziyet düşüncesi İttihat ve Terakki tarafından eleştirilmiştir. Sebahattin Bey, 1908 Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a gelmiştir. İttihat ve Terakki Fırkasının siyasi ve iktisadi görüşlerini tenkit etmiştir. 31 Mart olayından sonra tutuklanmış ise de Mahmut Şevket Paşa ve Hurşit Paşa’nın aracılığı ile serbest bırakılmıştır. Onun görüşlerini benimseyenler tarafından 1908’de kurulan Nesl-i Cedit kulubü İttihat ve Terakki tarafından kapatılmıştır. İstanbul’da yapmış olduğu siyasi konuşmalarından dolayı tekrar tutuklanmıştır. Serbest bırakılması sonrasında önce Mısır’a sonra da Paris’e gitmiştir. 8 Aralık 1919’da tekrar İstanbul’a dönmüştür. Milli Mücadeleye sempati duymuş, Kütahya/Eskişehir muharebeleri sonrasında Mustafa Kemal Paşa’ya tebrik telgrafı çekmiştir. Osmanlı Hanedanının 1924 senesinde yurtdışına çıkartılmaları üzerine önce Paris’e sonra da İsviçre’ye yerleşmiştir. 30 Haziran 1948’de İsviçre’nin Neuchatel kenti yakınlarında Colombier köyünde vefat etmiştir. Naşı daha sonra Türkiye’ye getirilmiş ve İstanbul Eyüp ilçesinde babasının ve dedesinin kabirlerinin bulunduğu Halil Rifat Paşa Türbesine defn edilmiştir. Türkiye Nasıl Kurtarılır, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet, İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar, Beyanname, Mesleki İctimaimiz ve Terbiyei Islahat, Bir Tavsiye başlıca eserlerindendir.

 

 

Murat Kasap'ın Osmanlı Gürcüleri adlı kitap çalışmasından alınmıştır.

 

Okunma Sayısı:  3630
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 158
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15703
 Bu Sene Toplam 61479
 Ortalama Ziyaretci 808
 Toplam Ziyaretcimiz 3526805
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.