Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Şeyhülislam Ahmet Muhtar Efendi (Kocayus...
15.12.2008 

1807 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Gürcü asıllı sadrazamlardan Koca Yusuf Paşa’nın torunu, müderris Mahmut Bey’in oğludur. Annesi Sultan 1. Abdülhamit’in kızı Atiyyetullah Hanım Sultan’dır. Döneminin tanınmış ulemasından çok iyi tahsil görmüştür.  Tahsili süresinde aynı zamanda Divan-ı Hümayun kalemi kâtip yardımcılığında çalışmıştır. 1830’da müderris olmuş ve zamanla ilmiye mesleğinde yükselmiştir. 1845–1856 seneleri arasında Takvim-i Vekayi Gazetesinde müsahhih olarak çalışmıştır. 1854’de Selanik kadısı olmuştur. 1856’da Haremeyn, 1861’de İstanbul kadılığına yükselmiştir. 1868’de Anadolu kazaskerliği payesini almıştır. 1869’da Meclis-i Tedkikat azalığına tayin edilmiştir. Ahmet Muhtar Efendi, 17 Eylül 1871’de Şeyhülislamlık makamına geçmiştir. Şeyhülislam olmasında dönemin sadrazamı Mahmut Nedim Paşa’nın da gürcü oluşunun etkisi olduğu rivayet edilmektedir.  5 Kasım 1872’de Şeyhülislamlıktan ayrılmıştır. 18 Nisan 1878’de ikinci defa Şeyhülislam olmuştur. 24 Aralık 1878’de ikinci şeyhülislamlığı görevinden ayrılmıştır. Paşa torunu olduğu için “Beyefendi ve Molla Bey” sıfatıyla anılmıştır. Şair, güzel konuşan, bilgili ve saygın bir kişiliğe sahip idi.

 

Ahmet Muhtar Efendi’nin; 1- Tuhfetü’l-Muhtar: Tefsir-i Celaleyn Haşiyesi,2-Şerhu Kasidey-i Banet Suad, 3-Şerhu Risaley-i Şeyh Raslan Dimeşki mine’t-Tasavvuf adlı matbu eserleri vardır. Celveti tarikatına bağlı olduğu rivayet olunmuştur. Oğullarından Mustafa Haşim Paşa, Sultan 2.Abdülhamit döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, diğer oğlu Ali Haydar Molla’da müderris ve âlimdir. Şeyhülislam Ahmet Muhtar Efendi, 22 Aralık 1882 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Üsküdar’da İnadiye tekkesindedir.
 

 

 

 

"Şerhu Risaley-i Şeyh Raslan Dimeşki mine’t-Tasavvuf"

 

 

"Tuhfetü’l-Muhtar" adlı eseri

 

 

Not:"Osmanlı Gürcüleri adlı çalışmadan özetlenmiştir."

 

 

Okunma Sayısı:  3695
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 173
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15718
 Bu Sene Toplam 61494
 Ortalama Ziyaretci 808
 Toplam Ziyaretcimiz 3526820
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.