Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Hüseyin Nazım Paşa
08.09.2008 

1854 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Nazım Paşa’nın soyu Batum hanedanına dayanmaktadır. Babası Tahsin Efendi, Batum hanedanından olup; Ali Ağazadelerden Sadık Efendi’nin oğludur. Hüseyin Nazım Paşa’nın babası Tahsin Efendi Bab-ı Seraskeri mümeyyizlerindendir, ayrıca Yeni Osmanlılar cemiyetindendir ve  Hassa 1. Şube Müdürü iken 18 ocak 1893’te vefat etmiştir.

 

           Nazım paşa, Beyazıt Rüştiye Mektebinde okuyup diploma almıştır. Beyazıt Camiinde dersler görmüştür. Babasının sürgünü dolayısıyla Kıbrıs’a gitmiştir. Kıbrıs’ta Farsça öğrenmiş ve daha sonra İstanbul’a dönerek Mahrec-i Aklam adlı okulda okumuştur.  Paris’e hukuk tahsili için gönderilmiş ise de Avrupa’daki öğrencilerin Osmanlı Devletindeki savaş nedeniyle ülkeye çağrılması sebebiyle İstanbul’a dönmüştür. Hüseyin Nazım Paşa, 1872 yılından başlayarak devlet dairesine girmiştir. Tahrirat odası dairesinde çalışırken Paris’e gönderilmiştir. 1875’te Nafia Nezareti Tercüme Odasına memur olmuş, gazetecilik yapmak için bu görevinden istifa etmiştir. 1875–1878 yılları arasında aktif gazetecilik yapan Nazım Paşa, hayatının her döneminde basın yayınla ilişkisini devam ettirmiştir. İttihad, Hakikat, Takvim-i Vekayi, Vakit gibi gazetelerde yazmış,  Hülasa-i Efkar adlı gazeteyi ise kendisi çıkarmıştır.

 

           1877’de Galata Rüşti Okulu Türkçe öğretmenliğine, sonra Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve padişahın başkanlığındaki komisyonun kâtipliğine tayin edilmiştir. 1878’de belediye dairelerinin ıslahı için teşekkül eden komisyona kâtip olarak girmiş ve aynı zamanda buradaki tercüme odasını yönetmiştir. 1889’un sonlarında Beyoğlu Mutasarrıflığına, 1890 yılında da Zaptiye Nazırlığına getirilmiş ve 1894 yılında vezir rütbesi almıştır. Beyoğlu mutasarrıflığı yaptığı sırada imara ve aydınlatma faaliyetlerine girişmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Parklar ve bahçeler yaptırmıştır. Fransa’dan, belediyeciliğe dair yazılmış birçok eserler getirterek Şehremaneti dairesinde bir kütüphane vücuda getirmiştir.

 

           Sağlık sebeplerinden dolayı 1896 yılında zaptiye nazırlığından azledilmiştir. Dört ay sonra Beyrut valiliğine, 1898’de Suriye valiliğine, 1906’da Cezair-i Bahr-i Sefid vali vekâletine, 3 ay sonra asaleten valiliğin ardından da Aydın ve Edirne valiliğine atanmıştır. Bu görevinden sonra emekli olmuştur. Murassa Osmani ve Mecidi nişanlarını, gümüş ve altın imtiyaz, altın liyakat ve hicaz demiryolları madalyaları almıştır. 8 Aralık 1927’de vefat etmiştir. Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir.

 

           Hüseyin Nazım Paşa ayrı zaman da şair’dir.  Yazdığı şiirlerin çok azı yayınlanmıştır. Şiirleri genellikle dini içeriklidir. Engizisyon Esrarı, Endülüs Tarihi adlı eserler ve Aleksaniç, Sahum, Hicret adlı üç tiyatro eseri vardır.

 

      

                               

 

 

  TEVHİD

 

Ya-Rab! Bu ne kargahı dünya

Bir zerrede bin cihan müdgam

Her zerresi cilvegah-ı kudret

Tedkik ederek bütün semayı

Bin türlü cihan cihan içinde

Tari olamaz halel zamane

Oldum yine ben bakup bu hale

Bir emr-i muhale düştü gönlüm

Hiç keşf olunur mu sırr-ı Kudret

Ya-Rab! Ne cesaret ü ne isyan

Dünyalara sığmayan hakayık

Esrarına yok iken tenahi

Ey gafil-i fen furuş-ı gümrah

Fen fen dediğin bir eserdir

Mahsuli ise tebettuatın

Bir cüz ile kül olur mu yeksan

İnsan olamaz bi- hakkın arif

Tedkik-i fünun idüp dem a dem

Alemde tecelliyat çoktur

Allah büyük, demekle efvah

Elfaza sığar mı kibriyası…….

 

 

 

 

Okunma Sayısı:  3581
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 102
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15647
 Bu Sene Toplam 61423
 Ortalama Ziyaretci 808
 Toplam Ziyaretcimiz 3526749
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.