Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Eğitim
1999-2000 eğitim yılı verilerine göre ülkede 3305 okul faaliyette bulunmaktadır. Bunların 104'ü özel paralı okuldur, diğerleri ise devlet okuludur. Okullarda öğrenim gören toplam  öğrenci sayısı 725, 2 bindir.

 

Ülke genelinde 24 devlet yüksek okulu ile 8 şubesi ve 163 özel paralı yüksek okul bulunmaktadır. Devlete ait 18 yüksek okul ile 5 şubesinde paralı bölümler de bulunmaktadır. Yüksek okullarda  öğrenim gören öğrenci sayısı 131 bin olup bunun %45, 3'u (59,6 bin öğrenci) parasız, %24,7'si (32,5 bin) devlete ait yüksek okulların paralı bölümlerde, % 30'u (39, bin) ise özel sektöre ait yüksek okullarda öğrenim görmektedir.

           

            Gürcistan'daki bazı üniversitelerin  isim ve adresleri:

 

 

            İsim                                                           Adres                                 Telefon ve faks           

 

1. Cavahişvili Tiflis Devlet                      380028, Cavcavadze                     290825, 221103

Ü. Cad. 1, Tiflis                           faks: 221103

 

2. Gürcistan Teknik                                380071, Kostava sok.                    330762, 366470

    Üniversitesi                                            No 77, Tiflis                                     faks: 942033

 

3. Devlet Tıp Üniversitesi                     380077, Vaja Pşavela                    392613, 395432

                                                                   Cad. 33, Tiflis

 

4. Devlet Sanat Akademisi                   380008, Griboedov sok.               936870, 932972

                                                                       No 22, Tiflis                                       faks: 936959

 

5. Devlet Tiyatro ve Sinema                 380008, Rustaveli Cad.                999411, 931074

    Enstütüsü                                               No 19, Tiflis

 

 

6. Sulhan Saba Devlet                        380079, I.Cavcavadze                   223581, 221637

    Pedagoji Üniversitesi                       Cad. No 32, Tiflis                             faks: 294713

 

7. I. Cavcavadze Yabancı Dil ve          380062, I.Cavcavadze                   221703, 294197

Kültür Enstitüsü                                    Cad. No 45, Tiflis                          faks: 231196

 

8. Devlet Konservatuarı                       380008, Griboedov sok.                935260, 935302

                                                                           No 8, Tiflis                                   faks: 987187

 

9. Gürcistan Beden Eğitimi ve              380062, I.Cavcavadze                  223160, 232008

     Spor Akademisi                             Cad. No 49, Tiflis

 

10. Uluslararası Karadeniz                   Guramişvili Cad. No 17,                613062, 610945

     Üniversitesi                                                 Tiflis                                          faks: 943069