Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
ACARA BÖLGESİ

   Gürcistan’ın Güney Batısında yer alan Acara Bölgesinin Kuzeyinde Guria, doğusunda Samtshe, güneyinde Türkiye ve batısında Karadeniz bulunmaktadır. Bölge Acara ülkesi ve Acara vadisi olarak anılmaktadır. Doğa zenginliği ile ön plana çıkan Acara, nisbeten küçük bir arazi üzerine kurulmuş, kozaklı ve yapraklı ormanlar, subalpur ve alp çayırlarının yer aldığı dağlar ile çevrelenen, derin ırmak vadileri ve subtropikal bitkilerin bulunduğu güzel bir sahil kıyısıdır. Meshti boynu Acara’yı ikiye bölmektedir: Batı kısmı, denize komşu olan kısmı açlık, doğu kısmı ise dağlıktır. Acara’da birçok ırmak bulunmaktadır. Bunların başlıcaları: Acaristsgali ve Corohi’dir. Mesheti boynunun bittiği yerde Acaristsgali Corohi nehrine bağlanmakta, Corohi ise Karadeniz’e dökülmektedir.

Karadeniz, bütün Gürcistan’ın özellikle 54 km. uzunluğa sahip kıyısıyla Acara için önemli bir güzellik kaynağıdır. Karadeniz, bölge ikliminin oluşumunda, deniz ulaşımı, gemi yapımı, balıkçılık ve turizmin gelişiminde büyük öneme sahiptir.Denize yakın olması nedeniyle Acara iklimi ılıman ve nemlidir. Çok sıkı yağmurun yağdığı bölge, Aphazya gibi yeşilliklere bürünmüştür. Tarım alanında Kobuleti, Helvaçauri ve kısmen Keda bölgesinde yapılan çaycılık büyük önem arz etmektedir.

Narenciye çok eskiden beri tanınmış ve büyük öneme sahip bir tarım dalıdır. Genel manada, Kobuleti ve Helvaçauri şehirlerinde yer alan Narenciye, buz ve rüzgârdan korunmaya uygun tepelerde bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok yaygın olanı mandalinadır. Narenciye dışında bölgede yetişen belli başlı ürünler; Elma, armut, erik, kiraz, vişne, peyho, nar, incir ve muşmula. Üzüm bağcılığı da gelişmiş dallar arasında yer almaktadır. Bağların büyük bir kısmı Keda bölgesinde, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte yer almaktadır.

Teknik kültürlerden, özellikle dağlık Acara’da, Acaristsgali vadisinde yetiştirilen tütün gösterilebilir. Tütün dışında doğal şartlarda bambu, defne, tungo türü tropikal ağaçların yetişimine katkı sağlamaktadır. Genel hububat kültürü mısır, fasülye gibi bütün bölgelerde yaygındır. Bostancılık her yerde yapılan bir uğraştır. Dağlık Acara’nın, özellikle Hulo ilçesinde tadı ve zengin verimiyle ön plana çıkan patates yetiştirilmektedir.
Hayvancılık bölgede geleneksel bir konuma sahiptir. İnek ve mandanın yaygın olduğu bölgede, koyun ve keçi Hulo, Şuahevi ve Helvaçauri ilçelerinde yetiştirilmektedir. Arıcılık bütün her yerde yapılmaktadır. Arı kovanlarının narenciye bahçelerine yakın olması nedeniyle farklı tad, aromat ve tedavi özelliği bulunan bal elde edilmektedirler.

Bölge insanı için Karadeniz balıkçılık adına önemli kaynaktır. Balıkçılar hamsi, istavrit ve birlikte gezen balıkları tutmaktadırlar. Balık çiftlikleri ise Kobuleti ve Helvaçauri bölgelerinde bulunmakta, aralarında bölgeye gelen turiste ve bölge insanının taze-taze yeme imkânının bulunduğu amerikan alabalığı da yetiştirilmektedir.

Acara sık yerleşimi ile Gürcistan’da birinci sırada bulunmaktadır. 339 yerleşim yerinden 330 köy, 7 kasaba ve 2 (Batum ve Kobuleti) şehir bulunmaktadır. Birçok fonksiyon yürüten Batum, tarihte değişik milletlere ev sahipliği yapması ve dini hoşgörüsü ile bilinmektedir.

Batum Acara Özerk Bölgesinin başkentidir. (Batum eski yunanca da derin manasına gelmektedir). Derin ve doğal olarak korunan körfezin kenarında, Kahaberi Ovasında yer almaktadır. Büyüklük olarak Batum, Tiflis, Kutaisi ve Rustavi’den sonra 4. büyük şehridir. Güzel bir doğa çevresine inşa edilen Batum Güney Avrupa kaidelerine uygun şekilde, düz çizgili mülklere, mimari olarak enteresan özelliklere sahip sahil şehridir. Bununla birlikte Batum Gürcistan’ın tatil merkezidir. Egzotik bitkilerin hâkim olduğu sahildeki bulvar şehrin en önemli güzelliklerindendir. 1967’de Batum’da inşa edilen akvaryumda 80 kadar değişik balık çeşidini görmeniz mümkündür. Akvaryum’da bulunan balıkların büyük çoğunluğu Güney ve merkezi Amerika, Afrika, Güney-Doğu Aya ve Avustralya akarsularından getirilmiş balıklardan oluşmaktadır. Botanik bahçe Batum’un en önemli güzellikleri arasında yer almaktadır. Yeşiltepe üzerinde bulunan bahçe, Batum’a 9. km uzaklıktadır. 1912’de ünlü coğrafya ve geobotanik uzmanı rus A.Krasnov tarafından kurulan bu bahçenin büyüklüğü 111 hektar ve içinde bulundurduğu çeşitlerle (5000’den fazla) dikkatleri üzerine çekmektedir.

Acara’nın mükemmel doğasının korunması amacıyla Kobuleti İli’nde Kintrişi Ulusal Parkı kurulmuştur. Ulusal park deniz seviyesinden başlayarak 450-2000 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Ulusal parkta Ponto meşesi, huş ağacı, su; hayvanlardan, karaca, tilki, dağ keçisi, sincap, ağaç sansarı mevcuttur.

 

 

 

 


 

 

Helvaçauri (Gürcüce: ხელვაჩაური).Nüfus 6.100 (2002). Aynı adlı ilçenin (raioni) yönetim merkezidir. Helvaçauri, Çoruh ırmağını sağ kıyısında, Kahabari ovasında yer alır. Batum kentine 8 km uzaklıktadır. Adı, Helvaçadzeler (Helvaçadzeebi) sülalesinden gelir. Helvaçauri ve çevresi, Yeni Taş Çağı’ndan bu yana yerleşim yeridir. Kentte kültür ve eğitim kurumları vardır.
Mahincauri, Gonio, Kvariati gibi tarihsel ve turistik yerler Helvaçauri ilçesi sınırları içinde kalır.

 

Hulo (Gürcüce: ხულო). Nüfusu 1.100 (2002). Aynı adlı ilçenin yönetim merkezidir. Hulo, Acaristskali adlı derenin kıyısında, Batumi-Ahaltsihe karayolu üzerinde yer alır. Eski adı Hula, “ticaret evi” anlamına gelir. Ortaçağda ticaret ve kervan yolu buradan geçerdi. Bu yol, Samtshe-Cavaheti bölgesini Acara’nın Karadeniz kıyısına bağlardı. Osmanlı yönetimi sırasında Yukarı Acara’nın siyasal merkezi olan Shalta’nın yerini Hulo almıştır. Hulo’da yönetsel, kültür ve sağlık kurumları yer alır.

 

 

Kobuleti (Gürcüce: ქობულეთი)..Nüfusu 18.600 (2002). Aynı adlı ilçenin (raioni) yönetim merkezidir. Karadeniz kıyısında yer alan Kobuleti'de demiryolu istasyonu ve çay işleme atölyeleri bulunur.
Kobuleti, yazın önemli dinlence merkezidir ve deniz turizmi hayli gelişmiştir. Denize girmeye hayli elverişli uzun plajları kıyı boyunca uzanır. Kentin Batum'a uzaklığı 25 km'dir.
Tarihsel Acara bölgesinin bir parçası olan Kobuleti, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı yönetimi altında kaldı ve bu dönemde Çürüksu olarak adlandırıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla Çarlık Rusya'sının bir parçası olan Gürcüstan'a katıldı. Bu tarihten sonra Osmanlı topraklarına göç eden (Muhaciroba) Müslüman Gürcülerin bir bölümü Kobuleti ve yöresinden gelmiştir. 1879 yılındaki göçlerden sonra 2.000 nüfuslu Kobuleti’de 500 kişi kalmış, çevresindeki köylerden ise, 7 binden çok hane göç etmiştir. Bu Müslüman Gürcülerden olan Çürüksulu Ali Paşa, başta Ordu ve çevresinde olmak üzere muhacirlerin iskânı gibi konularda önemli rol oynamıştır. Gürcüstan'ın başbakanı Zurab Noğaideli Kobuletlidir.

 

 

 

 

Keda (Gürcüce: ქედა). Gürcüstan’ın güneybatı kesiminde, Batum’a 42 kilometre uzaklıktadır. Keda, aynı adlı ilçenin de merkezidir. Keda ilçesinde 60 köy vardır ve ilçenin alanı 452 km²’dir. Nüfusu 20.024 (2002). Keda ilçesinde pekçok tarihsel kalıntı vardır.

 

 

 Şuahevi (Gürcüce: შუახევი).Batum kentinin 67 km doğusundadır. Şuahevi ilçesinin yönetim merkezidir ve Acaristskali deresinin sağ kıyısında kuruludur. Şuahevi ilçesi, merkez Şuahevi’nin yanı sıra 68 dağ köyünü kapsar. İlçenin yüzölçümü 588 km², nüfusu 21.850’dir (2002)