Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
qartul soflebi

თურქეთში ქართულ სოფლები
1-ქ.ადანაში
 ჯეიჰანი: გაღისთანი 
იურეღირი: ჰაკკიბეილი/ჰანდერესი 

2-ქ.ართვინში
ცენტრში:  იანიკლი, დოკუზოღლი(ბინათ), თაშლიჯა(ჰათილა), ერენლერ(ირსა), ორმანლი(ორმანა), თუთუნჯულერ(ქართლა),  ორთაკოი(ბერთა), ბეშაღილ(ბეშავული).  
ბორჭკა:
ჯამილი/მაჭახელა (აკრია-უღურ, ეფრათ-ეფელერ, ჰერთვისი-ჯამილი, ქვაბითავი-კაიალარ, მინდიეთ-მარალ, ზედვაკე-დუზენლი).
ქარშიკოი (ხება), მარადიდ (მურათლი), თარაკლი, ადაგულ, კაინარჯა, ბალჯი, არქაოი, ალაჯა(სანათიზ).
მურგულ: აქანთა, ქორუჯულარ, აშაღი ქორუჯულარ, ზორლუ(ხალაზორ), არდიჩლი, ფეთექ, ოზმალ, ქურე, ბაშქოი, მადენ(ისქეფ), ძანსულ, დურჩა, ერეგუნა, კურა, არხვა, ავანა, ორჩი, ტრაპენ, ცვან, ჰობერქეთ. 
შავშეთი: ბალიკლი,(წყალსიმერ), ჩაღლაიან,(ხევხრულ), ჩუქურ(ჩიხორ), დემირჯი(დაბა(, დერეიჩი(დასამობ), დუთლუ(სურევან(, ერიქლი(აგერა), მადენ(ბაზგირეთ), მეიდანჯიქ(დიობან), მისირლი(ივეთ), აბა(უბე), შენოჯაკ(ჭაკველთა), თასკოფრუ(‘ფხრევილ), თეფებაში(ზიოს), ესქიქალე(უსთამის), ყაღლი(ზაქიეთ), იეშილჯე(მანათბა). სინკოტ

იუსუფელი: ბიჩაქჩილარ(ჰევექ-ი ლივანე), ბალჯილი(ბარხ), იუქსექ ობა(კობახ).
 
3-ქ.ამასიაში
 
ცენტრი: აქიაზი, ბელდაღი, ჩათალჩამ, იუვა.
თაშოვა: ალთინლი(თენექე), ჩერმუქ, თათლიფინარ(დარმადერესი).
 
4-ქ.ბალიქესირში
ცენტრი:  არმუთალან 
ბანდირმა: ჯუმჰურიე  
ბალია: არმუთალან  
გონენ: ბალჯიდედე, ჩინარფინარ, ჩიფთლიქალან, ექშიდერე, ქოჩბაირ, ქეჰლივანხოჯა, სუჩიქთი. 
მანიას: დეღირმენ ბოღაზი, ჯუმჰურიეთ, დოღანჯი.  
სუსურლუქ: გუნაიდინ.   
5-ქ.ბილეჯიქში  
ოსმანელი: ადლიე, საიაზი   
6-ქ. ბურსაში  
ცენტრში: ილდირიმ მაჰალლესი, არაბაიათაღი, ოდუნლუქ, სულთანიე, სულეიმანიე, ქარაისლაჰ. 
გემლიქ: ჰამიდიე, ადლიე, ოდუნლუქ, ჰაიდარიე.  
ინეგოლ ;  ჩაილიჯა, ფევზიე, გულბაჰჩე, ჰასანფასა, ჰაყრიე, მურათბეი, სულჰიე, თუფექჩიქონაქ, ქარაქადი, ბაჰარიე, ელმაჩაირ, ჰილმიე, ბაჰჩექაია, ჰამიდიე, საადეთ, სულჰიე, მესრურიე, მერზუკიე.  
იზნიქ; ელმალი, ჰაჯიოსმან, კირინთი, ჩანდარლი, ოსმანიე, ქუთლუჯა, ჰისარდერე. 
ქარაჯაბეი: ბოღაზკოი 
ქესთელ: ალაჩამ, ორჰანიე, ოსმანიე, საითაბათ, საიფიე, ბურჰანიე, კოზლუორენ.
მუსთაფა ქემალ ფაშა: ქომურჯი ქადიქოი, ქარაფინარ, ქარაორმან. 
ორჰანგაზი: ჰამზალი, გურლე.  
ოსმანიე: სოღუქპინარ   

7-ქ.დიარბაქირში  
ერგანი: ორთაიაზი  
 
8-ქ.დუზზჯეში 
ცენტრი: ფინდიკლიაქსუ, ჩიფთლიკქოი, იეშილჩამ, ჩაქირლარ, აიდინფინარ, მუნჯურლი, შიმშირ, სულეიმანბეი, მერგიჩ, ბეიქოი,  ასარაკსუ, მუსაბაბა, გურჯიჩიფთლიქ, გოლორმანი.
გოლიაქა: ჰაჯიიაკუბ, ჰამამუსტი. 
ჩილიმლი: (მერქეზ იეშილ მაჰალლე, გურჯი ჰუსეინაღა მაჰალლესი), ჰიზარდერე, მაჰირაღა.   
აქჩაქოჯა: მელენაღზი, ჩიჩექპინარ, ქირაზლი, უღურლუ, ესმა ჰანუმ.
იღილჯა: ქირიკ   

9-ქ.გირესუნში 
ცენტრში: ანბარალან.   
დერელი: აქქაია(ბაშჩუქურ), ‘ჩმესუიუ.     
ბულანჯაკ:  დამუდერე, თეფეკოი, თოკმადენ, იეშილთეფე, თეპეორენ, ოდადუზ, ქარააღაჩ, ჰეჯეთ, გუნეიქოი, ეზელთერე, ქუჩუკდერე.
ქეშაპ: ქურბანფინარი  
 
10-ქ. კასტამონუში  
ჩათალზეთინ: ჰამიდიე 
 
11-ქ. ქოჯაელში  
გოლჯუქ: ფერჰადიე, ჰამიდიე, ჰასანეინ, იჯადიე, ირშადიე, ლუთფიე, მამურიე, მესრურიე, ნიმეთიე, ნუზჰეთიე, სირეთიე, შევქეთიე, ავაზფინარ.  
იზმით: ეშმეაჰმედიე, სულთანიე. 
ქარამურსელ: აქფინარ. 
ქართეფე: ბალაბან, ნუსრეთიე, შირინსულჰიე.

12-ქ. ორდუში
ცენტრში: ბურჰანეთთინ, ოსმანიე, ბაჰარიე, ქირაზდერე, ქიზილჰისარ, იოქუშდიბი, ქურულ, იარაშლი, გუნორენ, ორენჯიქ, ქაიადიბი, ორჰენიე, აქქესე, ქარაჯაომერ.  
აქქუშ: დუმანთეფე, ესენთეფე(ქაბაქულაქ).  
აიბასტი: სექაღილ მაჰალლესი.
ჩაიბაში: ქურუდერე ქოი, სოილემეზ იენი მაჰალლე, სარიჯაერიქ-ჩინარ მაჰალლესი, აქბაბა ქოი, აქქაია მაჰალლესი, ეღრი ბუჯაკ-ჯილადერ(მანასტორ), ქოქლუკ.
ფათსა: ქაბაქდაღი ქოი, საზჯილარ ქოი, იუსუფლი ქოი, ორჰანგაზი მაჰალლესი(გეიქელი ბელდესი), ბოზდაღი, იენიქენთ, თაჰთაბაშ, ბაჯანაქ, სუდერე, მეჰმეთაქიფ, ქარათაშ, დუაიერი, ჰაილუ, ესქიორდუ.   
გოლქი: ჯიჰადიე ქოი, მერქეზ/ფაშაფინარ მაჰალლესი, იუვაფინარ ქოი.   
ულუბეი: იენი საიაჯა, რეფაჰიე.   
უნიე: გულლუქ მაჰალლესი, ჰიზარბაში გუნლუკ მაჰალლესი, თორუნოღულლარი(სოღუთ) მაჰალლესი, ჩათალფინარ ქოი, ჰიზარბაში ქუმარლი ქოი, ჯევიზდერე, დონუქლი მაჰალლესი, მითრაბოლ, ალივარა ქოი, ზემბექ(აიდინტეფე) ქოი, იაღქოი, ერენიურთ ბელდესი, ბაშქოი, თეფექოი, გობი-გობუ ქოი, ელემენ, ავიდერე, საილან, ქურთდერე, ქურუდერე, იუჯელერ ქოი, შენბოლლუქ ბელდესი ზილიფტარ  მაჰალლესი.    
ინქურ ბელდესი:  ჩალოღლუ-ფათიჰ მაჰალლესი, იენიქენთ(არმუთლუქ) მაჰალლესი, ქელაშ(ჩინარჯიქ) მაჰალლესი, ქურნა მენგენ მაჰალლესი, ჩათალთეფე, ‘ნჯირლი. 
 
თექქირაზ ბელდესი: თექქირაზ ბელდე მერქეზი, ქირან მაჰალლესი, არმუთთეფე მაჰალლესი, ველი ბაირაქთარ მაჰალლესი, ქირან კოი(გინაფორ), მაჭახლელი(ბელენ) მაჰალლესი< ქორუქლუ მაჰალლესი, ნურედდინ ქოი, ქირაზარა, სარიგოლ, კოზბუქუმ *იენიქიზილჯაქესე), ქიზილკაია, ერგენ დუზჩიფთლიქ მაჰალლესი.
იენიქენთ: იენიქენთ მერქეზ (>ამიურლუკ) მაჰალლესი, ექინჯიქ ქოი, მეშედუზ (ბოიუნუზლუ თაბაკ), თექნელი მაჰალლესი, მელიქთეფე მაჰალლესი, ქირან(თქშოჯაღი ვე ჩევრესი) მაჰალლესი. 
იეშიქენთ: სელვილერ ქოი. 
ქორგან: სარიალიჩ, იეშილალან.  
ქუმრუ: გუნეიჯე ქოი, დივანე ქოი, იემიშქენ, იემიშჰან, აქჩადან, იაილაჯიქ, აქჩაქესე, ფენჯიკ(ესენჯე),  ჩუბუქლუ ქოი, ერგენ ქოი, ბუიუქთეფე მაჰალლესი(ბალი ქოი).
ფერშემბე: თონგელდუზი, გაჯალი, ქალქანჯი, ბურჰანედდინ, ბოხთეფე, თეფექოი, თეინელი, იოქუშდიბი, დერეიჩი, იენიქოი(იაღმურლარ), აზიზიე(ჩაქა), ქოჯადუზუ, ეფირლი, ჩერლი, ქურშუნჯალ.
 
13-ქ. რიზეში
ფაზარ: ჰამიდიე    
 
14-ქ.საქარიაში(ადაფაზარი)   
აქ იაზი: ბელდიბი, რეშადიე, შერეფიე, ქუზულუქ.
გეივე: შერეფიე, ილიმბეი, ნურიოსმანიე, ბოღაზქოი, ქიშლაჩაი.
ჰენდექ: ესქი ბიჩკი ქოი(ქართლა), გულდიბი(გევლი), ჰიჯრიე(ორჩი), ჰუსეინშეიხ ქოი, იკბალიე(სითმაფინარ, ავანა), ილიმბეი, ქარაჩოქექ ქოი, ლუთფიე ქოშქი ქოი, მურადიე(თოხვეთი), ნურიე, ფინარლი(ავანა), ქიზანლიქ)არხვა), ბალიკლი ‘ჰსანიე(ქართლა), იქრამიე(ქომო ჰათილა), ქარაჩოქეკ)ჰათილა), ქარგალი იენი ქოი(გურჯი ქარგალი, ურძუმა).
ქოჯაალი: ქოივერი, ქოზლუქ(გურჯი ფაჰრიე), დემირაჩმა.
ქარაფურჩეკ: მეჯიდიე, აჰმედიე, ქანლიჩაი, ჰოჯაქოი.  
საფანჯა: მაჰმუდიე, ჰაჯიმერჯან, აქცაი. მურადიე, იქრამიე, ისთანბულდერე, ნაილიე, ილმიე.  
 
15-ქ. სამსუნში  
ჩარშამბა: ქესთანეპინარ, იუქარიდიქენჯიქ, ჩათაქ, აშაღი დიქენჯიქ.  
ლადიქ: ასლანთაშ, ჰაჯიალიფინარ მაჰალლესი(ქირემითჰანე).  
თერმე: აქჩაი, ქოჯამანბაში, ქაინარპინარ ბელდესი ყაღდაშ ქოი, ქუშჩა ქოი, ქუშჯაღიზ(სარიჰასან) ქოი, ქესიკქაია, ოზიურთ, ქოიბუჯაღი ქოი.   
ბაფრა: დუზქოი, გოქჩეაღაჩ. 
ვეზირქოფრი: იურთდაღი ქოი, თაშლიიუქ ქოი.  
სალიფაზარ: იენიდოღან, იუქარი ქესთანე ფინარი, ქუშჯიღაზ, მუსლუბეი.  
 
16-ქ.სინოფში
ცენტრში: აჰმეთიერი, ერიკლი, აქქირაჩ, იუვალი, ლალა, ქაბალი, გოლლუ, ავდან, თანგალ, დიბექლი.
აიანჯიკ: მესთან(გურჯი ქოი მაჰალლესი).  
ერფელექ: აბდურრაჰმანპაშა, დეღირმეჯილი, ჰამიდიე, ვეისელ, ჰასანდერე,
გერზე: სარნიჩ, ჰიზარჩაი, ყაიქილ.
თურქელი: საზკიშლა, ქუზქოი(ჰასანდაღი, დემირქაფი, მანთარლიკ მაჰალლესი).
 
17-ქ.თოქათში
ერბაა: ზოღალლიჩუქურ.
ცენტრში: ექინჯილიქ ქოი. 
თურჰალ ცენტრში: ბოიაჯილარ მაჰალლესი, მუფთი მაჰალლესი. 

ნიქსარ ცენტრში: მუსაფინარი, აქინჯი, მერჯიმეკდუზი, ორენლერ, უსთაჰასან, ოლუქლუ, ფათლი, სორჰუნ, დალქაია, ოსმანიე, თეფეიათაკ.  
 
18- ქ.იალოვაში  
ჩინარჯიქ: თეშვიქიე(ზინდანნ), ესენქოი, ქადიქოი, ქურთქოი, იჰსანიე, მეჯიდიე, ჰაირიე, სელიმიე, ურთაბურუნ, საფრან, ქოჯადერე.  
თერმალ: ცენტრში: გოქჩედერე, უვეზფინარ.
არმუთლუ: მეჯიდიე, სელიმიე, ჰაირიე, ჰაიდარიე.


http://www.gdd.org.tr/koydetay.asp?id=35,

 

Okunma Sayısı:  2942
Hazırlayan:  admin
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 672
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15750
 Bu Sene Toplam 188476
 Ortalama Ziyaretci 823
 Toplam Ziyaretcimiz 3989328
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.