Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Gürcüce 30.Ders

30.DERS:

            ჰამაკი

                                                     ჰა-მა-კი

                                                           

                                                       

 

ჰა-ე-რი. რე-ჰა-ნი.

ჰამაკს თოკისაგან ქსოვენ. დედამ ბაღში ჰამაკი გააბა. რეჰანი მწვანილია. ჩვენი სოფელში კარგი ჰაერია. ჰაერი აუცილებელია ადამიანის სიცოცხლისათვის. აქლემის შვილს კოზაკი ჰქვია.

 

ჰაერი.hava.  რეჰანი.reyhan.

ჰამაკს თოკისაგან ქსოვენ.hamağı kalın iple örerler.  დედამ ბაღში ჰამაკი გააბა.annem bağda hamağı bağladı.  რეჰანი მწვანილია.fesleğen yeşilliktir.  ჩვენი სოფელში კარგი ჰაერია.köyümüzde hava güzeldir. ჰაერი აუცილებელია ადამიანის სიცოცხლისათვის.hava insanın yaşaması için zaruridir.  აქლემის შვილს კოზაკი ჰქვია.devenin yavrusuna deve yavrusu denir.

 


რიგობითი რიცხვითი სახელები

 


1.პირველი

2.მეორე

3.მესამე

4.მეოთხე

5.მეხუთე

6.მეექვსე

7.მეშვიდე

8.მერვა

9.მეცხრა

10.მეათე

11.მეთერთმეტე

12.მეთორმეტე

13.მესამეტე -  მეცამეტე 

14.მეთოთხმეტე

15.მეთხუთმეტე

16.მეთექვსმეტე

17.მეჩვიდმეტე

18.მეთვრამეტე

19.მეცხრამეტე

20.მეოცე

21.ოცდამეერთე

22.ოცდამეორე

23.ოცდამესამე

24.ოცდამეოთხე

25.ოცდამეხუთე

26.ოცდამეექვსე

27.ოცდამეშვიდე

28.ოცდამერვაე

29.ოცდამეცხრა

30.ოცდამეათე

40.მეორმეოცე

50.ორმოცდამეათე

60.მესამოცე

70.სამოცდამეათე

80.მეოთხმოცე

90.მოთხმოცდამეათე

100.მეასე


 

რიგობითი რიცხვითი სახელები

 

 


100.მეასე

200.მეორასე

300.მესამასე

400.მეოთხასე

500.მეხუთასე

600.მეექვსასე

700.მეშვიდასე

800.მერვაასე

900.მეცხრაასე

1000.მეათასე

10 000.მეათიათასე

20 000.მეოციათასე

30 000.ოცდამეათიათასე

 40 000.(მე)ორმოციათასი(ე)

50 000.მეორმოცდაათიათასე

60 000.მესამოციათასე

70 000.მესამოცდაათე(ი)ათასე

80 000.მეოთხმეცეათასე

90 000.მეოთხმოცდაათიათასე

100 000.მეასიათასე

1 000 000. მემილიონე

10 000 000  მეათმილიონე

100 000 000. მეასმილიონე

100 000 000 000. მეასმილიარდე

1 000 000 000 000. მეტრილიონე


 


 


 

 


 

 

 

 

         

 

Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 645
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 15723
 Bu Sene Toplam 188449
 Ortalama Ziyaretci 823
 Toplam Ziyaretcimiz 3989301
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.